En inredning tar form

Se en bildexposé över processen hur en inredning tar form. När vi gör ett projekt är många personer involverade för att kunna gå från idé till verklighet. I följande projekt skulle 800 kvadratmeter gammal kontorsyta förvandlas till kurslokaler och kunskapscentrum för barn och ungdomar och lokalerna ska inte bara fungera för rent praktiskt för verksamheten utan också vara inspirerande att vistas i. Efter många skisser och många möten så ser planritningen för den nya verksamheten ut så här:

En inredning tar form

Så när det väl är bestämt hur inredningen ska disponeras och vilka inköp som ska göras så ska väggar rivas och nya väggar byggas upp, bord ska produceras och belysning planeras. Och hantverkare ska anlitas mitt i sommaren. Det är inte lätt men med ett stort nätverk av kollegor och kamrater och mycket envishet så gick det. Här nedan kan du klicka upp bilder på processen:

En inredning tar form

Tags: